Radiography Film

دفعات مشاهده: 1769

فیلم رادیوگرافی CareStream

یکی از روشهای مهم و کاربردی تست های غیر مخرب است که برای شناسائی عیوب داخلی اعم از فلزی و یا غیر فلزی به کار می رود.در این روش از پرتوهای ایکس و گاما به دلیل داشتن طول موج های بسیارکوتاه استفاده می گردد که دارای انرژی بسیار بالائی بوده و قدرت نفوذ و عبور از درون قطعه را دارند.اساس کار تغییر ضریب جذب و تغییر در میزان اشعه عبوری از قسمت های سالم و معیوب قطعه کار است.وجود هر گونه عیب با چگالی متفاوتی با قطعه همراه است و این عیوب باعث تغییر در میزان اشعه عبوری از قطعه می شوند.با کمک فیلم های رادیو گرافی صنعتی اشعه عبوری از قطعه را می توان ثبت کرد و پس از ظهور فیلم می توان به تفسیر عیوب پرداخت.

فیلم رادیو گرافی صنعتی X RAY برند CareStream (Kodak) :

* فیلم MX 125 PB ( لد دار )  با عرض 10 و 7 سانتی متر

*  فیلم MX 125 NIF (  بدون لد )  با عرض 10 و 7 سانتی متر

* فیلم AA 400 PB ( لد دار )  با عرض 10 و 7 سانتی متر

* فیلم AA 400 NIF ( بدون لد  )  با عرض 10 و 7 سانتی متر 

 

جهت دریافت کاتالوگ دستگاه روی دانلود محصول کلیک نمایید.

سازنده: CareStream
Company MAXXmarketing GmbH