سازنده: PCE Instruments
لومینومتر PCE ATP1
سازنده: Kikkoman
اندازه گیری آلودگی سطحی قابل حمل Kikkoman Lumitester PD-30
سازنده: Hygiena
اندازه گیری آلودگی سطحی قابل حمل SystemSURE Plus
سازنده: NeoGen
لومینومتر AccuPoint
سازنده: Kikkoman
اندازه گیری آلودگی سطحی Kikkoman Lumitester C-110
سازنده: LuminUltra
اندازه گیری آلودگی آب PhotonMaster
Company MAXXmarketing GmbH
 • durndt
 • cobalt
 • elmed
 • oxfordinstruments
 • pfinder
 • proceq
 • regaku
 • sonotec
 • vizaar
 • thermofisher
 • coplay
 • tracerco